5 Punten voor betere benutting cliëntondersteuning

360

Het kabinet Rutte III heeft ervoor gekozen om geen stelselwijziging door te voeren. Wel zijn er vier jaar lang programma’s ontwikkeld en uitgevoerd om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren. Hieruit is, opnieuw, vastgesteld dat cliëntondersteuning noodzakelijk is om mensen met een beperking volwaardig te kunnen laten meedoen aan de maatschappij. Voorwaarde is wel dat deze op de juiste manier wordt ingezet.

Het is nu tijd om deze resultaten te verankeren in de nieuwe kabinetsperiode. MEE NL doet hiertoe vijf voorstellen:

 1. Voer domeinoverstijgende cliëntondersteuning in
  Onafhankelijke cliëntondersteuning over loketten en zorgwetten heen zorgt ervoor dat

  1. cliëntondersteuning toegankelijker en beter vindbaar wordt;
  2. mensen daadwerkelijk levensbreed ondersteund kunnen worden.
 2. Zorg voor structurele inbedding van gespecialiseerde cliëntondersteuning
  Uit pilots blijkt dat gespecialiseerde cliëntondersteuning een enorme meerwaarde heeft voor mensen met een complexe zorgvraag én zorgkosten kan beperken.
 3. Stel één minister voor cliëntondersteuning aan
  Door verdeling over verschillende wetten en doelgroepen zijn er maar liefst drie bewindslieden verantwoordelijk voor cliëntondersteuning! Om domeinoverstijgende cliëntondersteuning echt te laten werken moet de verantwoordelijkheid daarom worden belegd bij één minister.
 4. Zie thuiswonende mensen met een licht verstandelijke beperking niet langer over het hoofd
  Deze kwetsbare mensen zijn onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig hun dagelijkse leven te regelen, maar weten ook de weg naar hulp en ondersteuning niet te vinden. Hierdoor zijn ze niet in beeld bij overheid en hulpverlening. Met als gevolg dat problemen escaleren en er achteraf dure hulpverlening moet worden ingezet. Met een kleine moeite kan de overheid voor hen het verschil maken tussen meedoen en langs de kant staan.
 5. Onderneem eindelijk eens actie!
  Stapels rapporten verschenen de afgelopen jaren, waaruit duidelijk werd dat kwetsbare mensen met een beperking vastlopen bij hun zoektocht naar passende zorg en naar onafhankelijke cliëntondersteuning, die mensen naar die passende zorg moet leiden.
  Daarom onze dringende oproep: zorg voor domeinoverstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning, die toegankelijk en vindbaar is voor alle kwetsbare inwoners. Over loketten en zorgwetten heen.

Wacht niet nog meer rapporten af, maar onderneem nú actie.
5 Punten voor betere benutting cliëntondersteuning

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven