28 miljoen extra voor langer thuis wonen

langer thuis wonen

Instellingen voor sociaal werk kunnen gebruik maken van extra geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor 2018. De overheid heeft 27,8 miljoen euro aan gemeenten verdeeld voor projecten om kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen. Het Rijk heeft voor 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toegevoegd aan de zogenoemde: integratie-uitkering sociaal domein. Het geld wordt in het Gemeentefonds gestort en wordt zo verdeeld over de gemeenten. Volgens brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland is dit geld niet geoormerkt, waardoor gemeenten het in kunnen zetten voor projecten waarmee kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Sociaal werk
Sociaal Werk Nederland adviseert organisaties voor sociaal werk te inventariseren welke ondersteuning er lokaal nodig is om langer thuis wonen mogelijk te maken. Vervolgens kunnen de organisaties met die informatie met de gemeente in gesprek gaan om projecten voor langer zelfstandig wonen financieel te ondersteunen.

Projecten
De 27,8 miljoen euro komt nog voort uit de afschaffing van de AWBZ. Naast dit bedrag is er overigens nog 60 miljoen euro (structureel, dus per jaar) bij VWS. Met dat geld wil het ministerie vanaf 1 januari 2019 een nieuwe regeling creëren, waarmee nieuwe projecten tijdelijk kunnen worden gefinancierd.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling moet nog opgezet worden, in ieder geval zijn samenwerking en efficiëntie de kernwoorden voor financiering uit deze pot. Sociaal Werk Nederland pleit ervoor dit geld vooral in te zetten bij projecten die de kwaliteit van leven van ouderen vergroten, en voor de ondersteuning van sociale basisvoorzieningen voor ouderen in de wijk.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven