Wijkteams gemeenten

Sociale wijkteams per gemeente in regio Gelderse Poort

Gemeente Rheden

Sociaal Meldpunt: 026-4976911
Bereikbaar: op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:00 uur
sociaalmeldpunt@rheden.nl

Gemeente Rozendaal

Sociaal Meldpunt: 026-4976911
Bereikbaar: op werkdagen tussen 08:30 uur en 12:00 uur
sociaalmeldpunt@rheden.nl

Gemeente Tiel

Onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Gelderse Poort voor informatie en advies.
Voor vragen op het gebied van zelfstandig wonen, zorg, werk of inkomen en/of ondersteuning bij een keukentafelgesprek.
Bereikbaar: inloopspreekuur op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: De Vier Gravinnen 4, 4001 RZ  Tiel
teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl
Telefoon (via het algemene nummer van MEE GP): 088-6330000
of via: Jeannette Pot 06-20841324 / Ciska Vervoort 06-10010336.

Gemeente Westervoort

Goed voor Elkaar Team Westervoort: goedvoorelkaar@westervoort.nl
Telefoonnummer: 026-3179911

Kulturhus Westervoort
Rivierweg 1
6932 KA
Westervoort
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

Postadres:
Postbus 40
6930 AA
Westervoort

Gemeente Zaltbommel

Wmo Loket: info@zaltbommel.nl
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur
Telefoon: 140418.

Naar boven