Open inschrijving Workshop Ervaar LVB

  • Wanneer 08-06-2017
  • Waar Academie voor Zelfstandigheid, Huissensestraat 1, 6833 HL Arnhem

Ervaar zélf hoe het is om je staande te moeten houden met een lichte verstandelijke beperking.
Als hulpverlener ben je gewend om veel te praten en veel uitleg te geven. Ondanks de beste bedoelingen heb je het idee dat dit bij bepaalde cliënten niet goed werkt. De cliënt komt bijvoorbeeld niet opdagen voor een afspraak. Of voert de gemaakte afspraken niet uit. Mogelijk functioneert hij op een licht verstandelijk beperkt niveau.
Mensen die functioneren op een licht verstandelijk beperkt niveau vragen een heel ander register aan vaardigheden, bejegening en deskundigheid van professionals.

Tijdens deze praktische workshop ervaar je hoe het is om je staande te moeten houden met een lichte verstandelijke beperking. Je gaat zelf ervaren en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld onze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor professionals van sociale wijkteams, afdelingen werk en inkomen van de gemeente, docenten, begeleiders in de zorg en (para)medisch personeel. Maar ook voor medewerkers van HR-afdelingen in bedrijven waar mensen met een verstandelijke beperking werken, is deze training uitermate geschikt.

LVB-belevingscircuit
In de workshop staat het LVB-belevingscircuit centraal: je ervaart zelf hoe mensen met een lichte verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor jouw manier van communiceren en de werkprocessen?

Ervaringsdeskundige
Wij werken in onze workshops vaak samen met mensen met een lichte verstandelijke beperking, die getraind zijn om hun ervaringen en ervaringskennis te delen met de deelnemers. Zij bieden een uniek inzicht in het dagelijks leven  van iemand met LVB.

Datum open inschrijving voorjaar 2017
De workshop vindt plaats op donderdag 8 juni 2017 van 14.00 tot 16.30 uur.

Locatie
Academie voor Zelfstandigheid, Huissensestraat 1, 6833 HL Arnhem.

Investering en aanmelden
De kosten van de workshop bedragen €50,00 per deelnemer (geen BTW van toepassing). Je kunt je voor deze workshop aanmelden via het Aanmeldingsformulier Ervaar LVB MEE Gelderse Poort

Onze trainers
Onze gedreven en bedreven trainers zijn vakinhoudelijke én didactische experts. Ze gebruiken innovatieve en activerende leer- en werkvormen waardoor ze hun publiek weten te boeien. Ze zijn praktisch en resultaatgericht. U kunt het geleerde dus meteen toepassen in uw eigen organisatie.

Meer weten over Ervaar LVB?
Wilt u meer weten over de workshop Ervaar LVB?
Neem dan contact op met onze trainer:
Christel de Krosse / 06-10010356 of 088-6330000 / c.dkrosse@meegeldersepoort.nl

Medewerker sociale dienst: “Door mijn deelname aan het LVB-ervaringscircuit ben ik gaan inzien dat de opdrachten die wij gaven aan onze klanten lang niet voor iedereen te begrijpen waren. Nu stem ik mijn communicatie veel beter af. Ik gebruik bijvoorbeeld geen moeilijke woorden meer en ik geef niet te veel opdrachten in één keer.”

Terug naar agenda
Naar boven