Wereld Autisme Dag (VN)

  • Wanneer 02-04-2017
autismedag

Organisatoren van de Wereld Autisme Dag in Nederland zijn het Autismefonds en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De VN riep op 2 april 2008 Wereld Autismedag in het leven. Ook vindt er een Autismeweek plaats, waarin activiteiten worden georganiseerd die de aandoening autisme onder de aandacht brengen. Autisme is namelijk vaak een onzichtbare handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. Ruim één procent van de Nederlanders kampt met een vorm van autisme.

Sporten en bewegen
Het thema van dit jaar is sporten en bewegen, waarmee we heel Nederland willen uitnodigen om in beweging te komen voor autisme door ‘samen te duiken in de wereld van autisme’. Dit doen we onder andere via De Blauwe Plons. Paralympisch kampioen zwemmen en NVA-ambassadeur Marc Evers maakte dit al bekend op het NVA AutismeCongres 2015. In de NVA-Autismeweek vragen we aandacht voor autisme, en dan vooral om hier SAMEN mee aan de slag te gaan. Want meer begrip en kansen voor mensen met autisme kunnen we alleen voor elkaar krijgen als we hierin samen optrekken. En daarom willen we ook graag samen iets DOEN: we gaan overal in Nederland met elkaar plonsen.

Internationale initiatiefnemer VN
Nationale initiatiefnemer Nederlandse Vereniging voor Autisme
Website http://www.autismeweek.nl
E-mail info@autismeweek.nl
Organisatoren Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme Fonds
Terug naar agenda
Naar boven