Week van de Toegankelijkheid

  • Wanneer 03-10-2016 t/m 08-10-2016
  • Waar landelijk

Net als in 2014 en 2015 wordt er ook in 2016 weer een Week van de Toegankelijkheid georganiseerd. Het doel is laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De Week van de Toegankelijkheid is in 2016 van 3 t/m 8 oktober. Het thema van de Week is dit jaar ‘Aan tafel’.

Voorkomen en oplossen
De Week van de Toegankelijkheid is gericht op het voorkomen en oplossen van belemmeringen, zodat mensen met een beperking of chronische ziekte overal kunnen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Met als uiteindelijk doel dat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen die voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn,
  • de maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een beperking,
  • mensen met een beperking zich overal welkom voelen,
  • informatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking,
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen,
  • mensen met een beperking vrij zijn om hun eigen keuzes te maken.

De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door Ieder(in), Hoormij, Oogvereniging en het Revalidatiefonds.

Meer informatie over deze week is te vinden op www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Terug naar agenda
Naar boven