Week van de Opvoeding 2021

 • Wanneer 04-10-2021 t/m 10-10-2021
 • Waar Landelijk
week opvoeding

Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema voor de Week: Vertel eens… De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis — met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.

Opvoeden doe je nooit alleen. Tijdens de Week van de Opvoeding wordt hier elk jaar door het land heen aandacht aan besteed met diverse activiteiten en het delen van kennis.

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de Week van de Opvoeding in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Wat is goede opvoeding?

Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? De Week van de Opvoeding vindt ieder jaar plaats om ouders te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen zij het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Denk aan steun van buren, vrienden, de school en lokale opvoedprofessionals zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Door en voor wie?

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen door een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken.

Aan de hand van een gezamenlijk gekozen thema coördineert het NJi de Week van de Opvoeding. Het NJi zorgt voor promotiemateriaal dat tijdens de Week gebruikt kan worden. Activiteiten tijdens de Week worden onder andere georganiseerd door:

 • ouders
 • kinderen en jongeren
 • scholen
 • kinderopvang
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • bibliotheken
 • sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen
 • buurthuizen
 • speeltuinen
 • jeugdzorginstellingen
 • gemeenten

Voor de vorm van activiteiten is alles mogelijk: een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind of een lezing over positief opvoeden.

Meer informatie

Terug naar agenda
Naar boven