Week tegen Kindermishandeling

  • Wanneer 15-11-2021 t/m 21-11-2021
  • Waar landelijk

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’
Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt het een thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je denkt’, voor de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je denkt’, voor daders. Want hun gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de helpende hand te bieden om verdere escalatie te voorkomen.

Meer informatie over de Week vind je hier.

Zorgen over een kind?
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling in context
Kindermishandeling vormt voor velen een ‘ver van hun bed show’: een abstract concept. Om het onderwerp context te geven en inzichtelijk te maken voor ouders, verzorgers, omstanders en professionals, delen we verhalen van ervaringsdeskundigen op onze verhalenpagina, om te lezen en om te luisteren.

Lees de verhalen
Beluister de podcasts

Terug naar agenda
Naar boven