Webinar resultaten corona onderzoeken mbt LVB-ers en hun naasten

  • Wanneer 26-08-2021
  • Waar online
Corona onderzoek

Het Radboudumc en Nivel deden, in samenwerking met o.a. MEE Gelderse Poort, het afgelopen jaar onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten.
Zij nodigen u graag uit voor hun gezamenlijke webinar op donderdag 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur. Tijdens dit webinar presenteren zij de resultaten van beide onderzoeken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Impact op mentale gezondheid
  • Behoefte qua informatievoorziening
  • Blik naar de toekomst

Zij gaan graag met u in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd of de resultaten herkenbaar zijn. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: https://ggdgelderlandzuid.nl/formulieren/aanmeldformulier-gezamenlijke-webinar-radboudumc-en-nivel/

Meer informatie over de twee onderzoeken

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven.
Meer informatie over dit onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig?
Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek.

Terug naar agenda
Naar boven