Training Verwarde Personen in beeld: LVB, NAH en ASS

  • Wanneer 16-04-2019
  • Waar De Buutplek, Arnhem
verward gedrag

Voor professionals en vrijwilligers in de 0e en 1e lijn die sneller een beperking willen leren herkennen

Verward gedrag wordt in veel gevallen veroorzaakt door onzichtbare beperkingen, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Mensen met deze typen beperking krijgen in hun leven vaak te maken met een omgeving die hen niet begrijpt en zijn daardoor extra kwetsbaar. Voor mensen met LVB, NAH of ASS bestaat geen database die een agent, psychiater of hulpverlener kan raadplegen bij een acute situatie. Hun gedrag kan dan per ongeluk worden begrepen als verward gedrag, met alle gevolgen van dien.

Met het project Ontwa(a)r verward gedrag wil MEE Gelderse Poort een bijdrage leveren aan het eerder herkennen van LVB, NAH of ASS door professionals en vrijwilligers in de 0e en 1e lijn in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De training ‘Verwarde personen in beeld: LVB, NAH en ASS’ biedt handvatten voor herkenning van de beperking waarmee de juiste en passende ondersteuning eerder kan worden ingezet.

Doelgroep
De training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als professional of vrijwilliger in de regio Nijmegen of Rivierenland. Maximaal 12 deelnemers. Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Inhoud training
Het algemene doel van de training is: het herkennen van en leren omgaan met mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

Subdoelen

  • De deelnemer beschikt over basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met LVB, NAH of ASS.
  • De deelnemer ervaart hoe mensen met LVB, NAH of ASS de wereld kunnen ervaren;
  • De deelnemer kan LVB, NAH en ASS herkennen binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen in de praktijk;
  • De deelnemer heeft inzicht in het omgaan en communiceren met mensen met LVB, NAH of ASS en weet wat dit betekent voor het handelen als professional.
  • De deelnemer heeft inzicht in verwijzingsmogelijkheden, kent de sociale kaart in de eigen regio en weet de juiste hulp in te schakelen wanneer nodig.

Opbouw training
De training duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Het eerste dagdeel staat in het teken van kennisoverdracht over de beperkingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. In het tweede dagdeel staan de praktijk en het zelf ervaren centraal. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsoefeningen, casuïstiek wordt besproken en deelnemers maken kennis met de consulent Speciale Zorg. Deze consulent wordt ook in het kader van het project extra ingezet.

Locatie
De Buutplek, Mr. D.U. Stikkerstraat 10, 6842 CW Arnhem.

Investering
Deze training wordt u aangeboden vanuit de projectgelden van Ontwa(a)r verward gedrag; vergroten begrip van mensen met LVB, NAH en ASS die aan ons zijn toegekend door ZonMw. De tijdsinvestering die u zelf inbrengt, wordt gezien als cofinanciering.

Onze trainers en ervaringsdeskundigen
Onze gedreven en bedreven trainers zijn vakinhoudelijke én didactische experts. Ze gebruiken innovatieve en activerende leer- en werkvormen. Ze zijn praktisch en resultaatgericht. U kunt het geleerde meteen inzetten in uw eigen organisatie. Zij maken de workshop of training op maat naar de specifieke wensen, behoeften en casuïstiek uit uw beroepspraktijk. Niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige, wat in het dagelijks leven wel en niet werkt. Wij werken daarom in onze workshops graag samen met mensen met ervaringskennis (LVB, NAH en ASS) die getraind zijn om hun ervaringen te delen.

Wilt u zich inschrijven voor deze training of meer weten over het project Ontwa(a)r verward gedrag?
Neem dan contact op met de projectleider van MEE Gelderse Poort:

Christel de Krosse
Telefoon: 06 – 10010356
E-mail: c.dkrosse@meegeldersepoort.nl

Terug naar agenda
Naar boven