Themabijeenkomsten VN-verdrag Handicap in Arnhem

  • Wanneer 15-09-2021 t/m 06-10-2021
  • Waar volgen nog

Wij willen dat de samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen op alle gebied mee kan doen. Zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom voeren wij als gemeente het VN-verdrag Handicap uit.

Actieplan

Wij bereiden op dit moment een nieuw actieplan voor. Daarin komt te staan waar we ons de komende tijd op richten, om de Arnhemse samenleving nog toegankelijker (inclusiever) te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Denk mee tijdens een themabijeenkomst

Dat actieplan willen we met de stad maken: inwoners met een beperking of chronische ziekte, belangenorganisaties en mensen die op dit terrein werken. We houden daarvoor in september 2021 4 bijeenkomsten, telkens rond een ander thema:

Themabijeenkomst Ondersteuning (zorg & welzijn)
Woensdag 15 september 2021 van 14.00 – 16.30 uur
Themabijeenkomst Wonen en buurt
Woensdag 22 september 2021 van 14.00 – 16.30 uur
Themabijeenkomst Onderwijs (leren en ontwikkelen)
Woensdag 29 september 2021 van 14.00 – 16.30 uur
Themabijeenkomst Werk en inkomen
Woensdag 6 oktober 2021 van 14.00 – 16.30 uur

Aanmelden voor een themabijeenkomst

Zoals de situatie qua corona nu is, gaan we voor fysieke bijeenkomsten. Dat heeft een duidelijke meerwaarde. De locaties volgen nog. Mocht het onverhoopt nodig zijn, dan worden het digitale bijeenkomsten.

Inhoud van de bijeenkomsten

Per thema bespreken we wat we precies willen bereiken. Daarvoor gebruiken we de informatie en de verhalen die we vorig jaar ophaalden. Tijdens de bijeenkomsten willen we in gesprek gaan over de volgende vragen: Kan iedereen met een beperking meedoen (hoe inclusief zijn we)? Hoe gaat het nu in Arnhem? Wat zijn mooie voorbeelden? Welke knelpunten zijn er? Wat kunnen en willen we doen? Welke acties doen we eerst?

Terug naar agenda
Naar boven