Symposium Communicatie met kwetsbare groepen tijdens COVID19

  • Wanneer 15-01-2021
  • Waar Online via Zoom

Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) organiseert op vrijdagmiddag 15 januari 2021 haar tiende symposium. Dit keer is het thema Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens COVID19. Het symposium zal online plaatsvinden via Zoom.

Sociale kwetsbaarheid is een maatschappelijk-historische context waardoor sommige mensen worden bedreigd met sociale uitval of uitsluiting. Tijdens de coronacrisis overlapt sociale kwetsbaarheid bovendien met een verhoogd risico op infectie en hebben deze groepen het niet makkelijk gehad. Veel mensen moesten schipperen tussen het voorkomen van besmetting en het inboeten aan hun kwaliteit van leven, of van het realiseren van belangrijke waarden en doelen zoals zorg voor oude ouders of kinderen, het genereren van inkomen en van zingeving.

Gedurende deze middag zal het belang van communicatie om wat er nog aan interactie was bediscussieerd worden. Wat is de rol geweest van digitaal contact en zorg? En wat was de impact van de “intelligente” lockdown en versoepeling op de begrijpelijkheid van regels en infectie risico’s? Hoe kunnen we problemen herkennen? Wat voor geleerde lessen zijn er om op een begrijpelijke manier kunnen communiceren?

Dit symposium rapporteert bevindingen van een aantal lopende onderzoeksprojecten, alsook praktijkervaringen. Centraal staan onderzoeksprojecten genoemd op www.coronatijden.nl, met name het al bijna afgeronde door ZonMw gefinancierde project ‘Sociale Impact van Fysieke Afstand op Kwetsbare groepen’. Daarnaast zijn er sprekers uit de praktijk.

Programma

Het uitgebreide programma vind je in het programmaboekje. Aangezien het symposium ook bedoeld is voor mensen uit de praktijk is de voertaal Nederlands.

Wanneer en waar?

Het symposium duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
De symposium website staat inmiddels online. Op deze website is alle informatie over het symposium te vinden: het programma, de Zoom instructies, de lijst met sprekers, etc.

Aanmelden

Je kunt je hier inschrijven voor dit symposium. Deelname is gratis.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Symposium 2021 – Communicatie met sociaal kwetsbare groepen tijdens COVID19.

Terug naar agenda
Naar boven