Symposium: Cliëntondersteuning naar een hoger niveau

  • Wanneer 19-11-2018
  • Waar Van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, Houten

Tijdens dit middagsymposium stoppen wij een thermometer in de cliëntondersteuning. Deze middag biedt een goede aanvulling op de koplopersconferentie van 20 juni 2018 van Movisie en de VNG. Wij nodigen beleidsbepalers en beslissers uit gemeenten en rijksoverheid, zorgkantoren, cliëntorganisaties, clíëntondersteuners en hun werkgevers van harte uit om deel te nemen. Lucille Werner zal ons op haar kenmerkende wijze vaardig door het programma leiden. Namens het Ministerie van VWS zal  Jelle Rauwerdink, programma manager cliëntondersteuning het onderzoeksrapport in ontvangst nemen.
Het programma bestaat verder uit de volgende onderdelen:

Cliëntperspectief
Ilya Soffer van Ieder(in) presenteert u de visie op cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief.
Anneke Doornbos, ervaringsdeskundige geeft u een kijkje in haar leven en haar behoefte aan ondersteuning.

Cliëntondersteuners aan het woord
Wij presenteren de uitkomsten van het eerste landelijk onderzoek naar de kwaliteit van cliëntondersteuning vanuit het perspectief van de cliëntondersteuners zelf. Wij gaan met u het gesprek aan over kwaliteitseisen aan cliëntondersteuning. Hoe borgt u de kwaliteit van cliëntondersteuning in uw gemeente? En hoe zorgt u voor een optimale samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en/of ervaringsdeskundige cliëntondersteuners? Dit zal uw beleid verder reliëf en inspiratie bieden.

Gemeenten: Werk in uitvoering
Vijf gemeenten in Nederland pitchen voor u hun aanpak van de cliëntondersteuning. De gemeenten Den Haag, Baarn, Maastricht, Deurne en Hoeksche Waard presenteren in een kort maar krachtige pitch hoe zij hun cliëntondersteuning invulling geven en verder ontwikkelen. Laat u inspireren onder het motto:  “Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder”.

Uitnodiging en Programma
Voor inschrijving klik hier

Dit symposium en het onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

Terug naar agenda
Naar boven