Onbeperkt actief: mensen met beperking actief in politiek

  • Wanneer 22-11-2019
  • Waar Weerdjesstraat 168, Arnhem

In 2016 heeft het parlement het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd te onderzoeken hoe de participatie van mensen met een beperking in de politiek en in het bestuur bevorderd kan worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoeken uitgevoerd en op 4 juli een grote bijeenkomst georganiseerd. In het najaar komt de minister met een plan van aanpak voor de Tweede Kamer.

In navolging van deze grote bijeenkomst in Den Haag organiseren wij in Gelderland samen met Ieder(in) een soortgelijke, kleinere bijeenkomst. Op 22 november, tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘Geniet in de Weerd’ aan de Weerdjesstraat 168 in Arnhem. De hoofdvraag tijdens deze bijeenkomst is: Hoe kunnen mensen met een beperking gestimuleerd en ondersteund worden bij het actief worden en blijven in politiek en bestuur?

Het doel van de bijeenkomst is het stimuleren in Gelderland van politieke participatie door mensen met een beperking. Zowel om hen zelf meer zelfvertrouwen te geven als om de (lokale) democratie te versterken. Wij willen mensen met een beperking, politici en ambtenaren tijdens de bijeenkomst met elkaar in contact brengen zodat zij van elkaar kunnen leren.

Programma
Burgemeester van Oude IJsselstreek Otwin van Dijk zal deze bijeenkomst op 22 november voorzitten. Lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, Peter van ’t Hoog opent de bijeenkomst met een welkomstpraatje en Ammer Moser, senior beleidsmedewerker van de afdeling Politieke Ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zal de context schetsen en ingaan op de activiteit van het ministerie. Daarnaast worden drie workshops verzorgd waaruit u kan kiezen tijdens de bijeenkomst rondom het thema:

1. Politiek actief: Een workshop verzorgd door IederIn rondom het actief zijn in de politiek.

2. Voorwaarden voor participatie: Welke voorwaarden moeten geregeld zijn zodat u ook kunt deelnemen aan de politiek?

3. Rolmodellen in gesprek met politici

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: FennieMassen@zorgbelanginclusief.nl

Terug naar agenda
Naar boven