Bruggenbouwers voorlichtingsbijeenkomst

  • Wanneer 01-02-2016 t/m 29-02-2016

In een voorlichtingsbijeenkomst van 2 uur nemen we u mee in de succesvolle werkwijze van MEE ‘De kunst van het bruggenbouwen’, die we tijdens de afgelopen tien jaar ontwikkelden. En laten we u een aantal voorbeelden zien. U zult zien hoe:

  • de contacten tussen mensen in kwetsbare situaties met anderen uit hun omgeving toenemen. Daardoor stijgt hun kwaliteit van leven, raken ze niet in een sociaal isolement voorkomen en doen ze (weer) mee;
  • Hun beroep op formele ondersteuning afneemt door nauwere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en het vergroten van het sociale netwerk;
  • Mantelzorgers worden ondersteund/ontlast doordat het sociale netwerk vergroot wordt.

Ook besteden we in deze voorlichtingsbijeenkomst aandacht aan de verschillende wijzen waarop bruggenbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn ‘Aangenaam kennis te maken’  i.s.m. Stichting Perspectief, de Wmo werkplaats i.s.m. Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de aanpak van een sociaal wijkteam in Nijmegen.

Contact
Neem vrijblijvend contact op met de Manager Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl

Terug naar agenda
Naar boven