Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

Onze Sociaal Juridische Dienstverlening is passend voor gemeenten die onnodige bezwaarprocedures richting de overheid willen voorkomen vanwege communicatieproblemen en onjuiste verwachtingen.

Advies voor HRM

Waarom Sociaal Juridische Dienstverlening?
Onze huidige maatschappij doet steeds meer een beroep op de eigen kracht van haar burgers. Mensen met een beperking zijn hierdoor extra kwetsbaar. Ze kunnen overvraagd worden omdat hun beperking of chronische ziekte niet wordt herkend. Of er wordt geen rekening gehouden met het beperkte verstandelijk vermogen of het lagere energieniveau. Dit leidt tot risico’s op het juridische vlak.

Preventief en kostenbesparend
Het is belangrijk om de aansluiting met deze kwetsbare groep niet te verliezen of in een conflict verwikkeld te raken. De ervaring leert dat het geven van uitleg over procedures en wetgeving op het eigen denkniveau en met een passende bejegening van deze kwetsbare burgers veel leed kan voorkomen. Door onze sociaal juridische dienstverlening vroegtijdig in te schakelen lopen zaken niet hoog op en worden problemen voorkomen. Hierdoor besparen we niet alleen leed maar ook veel kosten met elkaar. Centraal in onze aanpak is het rekening houden met het belang van de kwetsbare burger, hierdoor weet hij zich gehoord en geholpen door een onafhankelijke deskundige. Deze onafhankelijkheid heeft een positief effect op het proces. Onze ervaring leert dat de burger eerder open staat voor advies en de oplossingen die geboden worden.

Onze opdrachtgevers
Onze Sociaal Juridische Dienstverlening is passend voor gemeenten die onnodige bezwaarprocedures richting de overheid willen voorkomen vanwege communicatieproblemen en onjuiste verwachtingen. Ook in de fase van beleidsvorming kunnen wij gemeenten van advies voorzien, zodat zij in hun beleid rekening houden met deze kwetsbare burgers en samen willen zoeken naar alternatieve oplossingen.

Onze aanpak

  • De SJD-er geeft advies, informatie en ondersteuning en stemt zijn communicatie af op het niveau van de cliënt.
  • Doordat de SJD-er zijn kennis over beperkingen inzet weet hij rekening te houden met de mogelijkheden van de burger. Dit voorkomt dat de burger overvraagd wordt. Met als gevolg dat de problemen dan niet of onvoldoende worden opgelost en de frustraties bij de burger – en de medewerker van gemeente, die hem niet begrijpt – toenemen.
  • De SJD-er weet door deze benadering een brug te slaan waardoor de burger zich gehoord en begrepen voelt, hierdoor is de burger weer in staat mee te denken richting oplossingen en alternatieven.
  • Bij een verschil van mening tussen de burger en gemeente, kan de SJD-er bemiddelen. Enerzijds kan hij een genomen besluit uitleggen aan de burger waardoor deze de inhoud en argumenten beter begrijpt. Anderzijds kan de SJD-er ook de vraag of het probleem van de burger duidelijk uiteenzetten aan de desbetreffende instantie. Hierdoor vindt er een constructief gesprek plaatst over het advies of besluit. In beide gevallen voorkomen we door onze bemiddeling juridische procedures.
  • Komen beide partijen ondanks bemiddeling niet tot overeenstemming dan weegt de sociaal-juridisch consulent af of het redelijk en haalbaar is om bezwaar aan te tekenen. Door zijn specifieke kennis en ervaring kan hij nieuwe feiten toevoegen. In zulke gevallen helpen we de burger bij het aantekenen van bezwaar. Dit bevordert betere regelgeving en signaleert ook eventuele tekorten in de gemaakte beleidskeuzes.

Wat levert het u op?

  • U bespaart kosten op bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Signalen over en verbeteringen voor het gevoerde beleid komen snel aan het licht.
  • De kwetsbare burger voelt zich gehoord en begrepen.
  • De burger kent de gevolgen van zijn handelen en weet beter wat de mogelijkheden zijn die de gemeente hem kan bieden.
  • De medewerker van de gemeente weet zich gesteund door een beroep te kunnen doen op de deskundigheid, kennis en ervaring van de SJD-er.

Met andere woorden: een win-winsituatie voor beide partijen, besparing van tijd en kosten en dreigende escalatie.

Contact
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de inzet van een SJD-er in uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven