Mediation

Mediation van MEE Gelderse Poort leidt tot begrip voor mensen met een beperking en daarmee tot een duurzame oplossing die beide partijen accepteren.

Ervaar LVB

Door ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de scheiding tussen wonen en zorg, het toenemend aantal (v)echtscheidingen en de invoering van Passend Onderwijs raken mensen soms met elkaar of een instelling in een conflictsituatie. Escalatie kan leiden tot woninguitzetting, rechtsgang, schuldproblematiek, verkeerde schoolkeuze of een (vecht)scheiding. Dan kan er behoefte zijn aan mediation.

Samen naar een oplossing met Mediation
Bij een (dreigend) conflict is het vinden van een oplossing die voor beide partijen acceptabel is vaak moeilijk genoeg. Als er bij één of bij beide betrokkenen sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking, NAH of autisme kan dat de weg naar een oplossing bemoeilijken. Mediation zorgt ervoor dat er op effectieve wijze passende afspraken worden gemaakt en partijen zo met elkaar verder kunnen. En dat zij niet onnodig blijven ‘hangen’ in de conflictsituatie.

De onafhankelijke mediators van MEE Gelderse Poort hebben expertise op het gebied van omgang en communicatie met mensen met een beperking. Zij houden rekening met het sociaal en emotioneel functioneren van de betrokkene(n). De manier waarop MEE mediation aanpakt leidt dan ook tot begrip voor mensen met een beperking en daarmee tot een duurzame oplossing die beide partijen accepteren.

Contact
Wilt u meer weten over Mediation? Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven