Gezinnen voor elkaar

  • Wat Gezinnen voor elkaar
  • Waar Beuningen en Wijchen
  • Voor wie voor gezinnen die tijdelijk wat extra ondersteuning nodig hebben

Wanneer ouders in een lastige situatie zitten, kan een beetje tijdelijke ondersteuning soms al veel verschil maken

steungezinnen gezocht

Deze tijdelijke ondersteuning biedt MEE Gelderse Poort in samenwerking met welzijnsorganisaties aan, met het project ‘Gezinnen voor elkaar’. Dit project loopt momenteel in de gemeenten Beuningen en Wijchen.

Welke ondersteuning wordt geboden?
Bij Gezinnen voor elkaar worden ervaren opvoeders, de ‘steungezinnen’, gekoppeld aan gezinnen die tijdelijk wat extra (voornamelijk praktische) ondersteuning nodig hebben, de ‘vraaggezinnen’. Een paar concrete voorbeelden van situaties waarin de steungezinnen uitkomst kunnen bieden:

  • Een jonge vader heeft kanker en wordt intensief behandeld. Moeder is 7 maanden zwanger. Beide ouders hebben weinig energie over voor hun dochtertje van 3, dat veel aandacht vraagt. Het steungezin vangt haar 1 dagdeel per week op.
  • Een kind waarbij er thuis veel spanningen zijn tussen de ouders kan tot zichzelf komen bij een steungezin in de buurt.
  • Een steungezin gaat wat leuks doen met een kind met een beperking die veel ondersteuning nodig heeft, zodat de ouders even wat tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere kinderen in hun gezin.

Tijdelijk een steuntje in de rug
Valerie Bekkers-Slahmi (projectcoördinator Stichting Perspectief in Beuningen) legt uit waarom het project is gestart:
“Soms heb je als gezin, door omstandigheden, even wat steun van anderen nodig. En omgekeerd willen andere gezinnen deze steun graag bieden. Een ander gezin kan even met je meedenken en/of wat dingen tijdelijk uit handen nemen, door bijvoorbeeld een middag een kind op te vangen in het eigen gezin. Waardoor je er vervolgens weer tegenaan kan. Wij willen deze gezinnen graag met elkaar in contact brengen. Daarom is dit project zo belangrijk in de gemeente Beuningen.”

Meer informatie:
Michelle Coenen, adviseur en projectleider MEE Gelderse Poort: 06-10010227/ m.coenen@meegeldersepoort.nl

Terug naar projecten
Naar boven