Sporten met een beperking

  • Wat Sporten met een beperking
  • Waar regio Gelderse Poort
  • Voor wie mensen met een beperking

MEE Gelderse Poort zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk regulier kunnen sporten en aangepast waar dat nodig is.

gehandicaptensport

Sporten in de eigen woonomgeving
Sporten en bewegen is leuk en gezond. Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Ze weten niet waar zij terecht kunnen en/of het aanbod sluit niet goed aan bij hun mogelijkheden en behoeften. MEE Gelderse Poort zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk regulier kunnen sporten en aangepast waar dat nodig is. Wij werken samen met lokale welzijnspartijen, sportverenigingen, onderwijs en Uniek Sporten.

MEE Bruggenbouwen
Binnen het project MEE Bruggenbouwen ondersteunen vrijwillige bruggenbouwers mensen met een beperking die deel willen nemen aan een sport. Zij gaan samen op zoek naar een passende sport en vergezellen hen de eerste keren. De bruggenbouwers zorgen ervoor dat mensen zich geaccepteerd voelen door bijvoorbeeld uitleg te geven over de beperking aan de trainer en/of de andere sporters.
Bekijk hoe Jeffrey leert meedoen

Buurtsportcoach
De consulent van MEE Gelderse Poort zorgt er in de rol van buurtsportcoach voor dat mensen met een beperking (meer) gaan sporten in hun eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld door samen te kijken welke sport iemand zou willen beoefenen en door mensen met een beperking te begeleiden naar een reguliere sportvereniging en de daar aanwezige vrijwilligers voor te lichten. Maar ook door de ontwikkeling van G-sport afdelingen bij reguliere sportverenigingen te begeleiden. En door ervoor te zorgen dat sociale wijkteams de kennis in huis hebben om mensen door te verwijzen. Zo werken we preventief aan een gezonde leefstijl.

De gemeente Overbetuwe zet de buurtsportcoach van MEE Gelderse Poort in om mensen met een beperking meer aan het bewegen en sporten te krijgen: www.overbetuwebeweegt.nl

 

Terug naar projecten
Naar boven