Michiel van der Vlies

directeur/bestuurder

Michiel van der Vlies

“We zetten onze deskundigheid in op wat lokaal nodig is”

Ik heb een grote betrokkenheid bij het welzijn van kwetsbare mensen en groepen in de samenleving. Mensen op weg helpen en gelijke kansen bieden is wat mij motiveert. Mijn rol als bestuurder is faciliterend, ik ondersteun de managers in het verder brengen van MEE. Ik zal er, samen met de managers, voor zorgen dat we de verbindende schakel zijn en blijven tussen cliënten, wijkteams, zorg- en welzijnspartijen, onderwijs, jeugdzorg, veiligheid en justitie en andere partners. Alleen door goede samenwerking komen we tot een adequate en efficiënte inzet van zorg.

Opdrachtgevers zullen merken dat wij steeds meer komen met integrale oplossingen voor hun sociale thema’s. Dat wil zeggen dat wij –altijd in samenwerking met andere partijen- maatwerk zullen leveren om sociale thema’s aan te pakken. Denk o.a. aan verward gedrag, armoede en schulden, 18-/18+ problematiek, multi-problem gezinnen, isolement, laaggeletterdheid.

 

Naar boven