Isabel Peters

Consulent Arbeid

Isabel Peters 2

Ik heb altijd gewerkt vanuit de kracht en mogelijkheden van mensen. Dat is mijn overtuiging en motivatie in mijn werk. Vanuit het verleden heb ik werkervaring als trajectbegeleider en jobcoach. Ik heb gewerkt met mensen met een verstandelijke- en/of psychische beperking en weet hoe ik mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan begeleiden naar werk.

Mijn ervaring is dat mensen vast lopen, omdat niet wordt herkend dat er sprake is van een beperking. Hierdoor wordt er vaak niet op het juiste niveau gecommuniceerd. Door mee te gaan naar een afspraak en het geven van uitleg maak ik dit herkenbaar, waardoor er meer begrip voor de cliënt komt en deze beter ondersteund wordt.

Als consulent Arbeid word ik ingeschakeld vanuit de Wijkteams, scholen en het WerkBedrijf – Rijk van Nijmegen / Jongerenloket maar ook door cliënten die zich melden via info Arnhem, voor casusoverleg of andere vragen gericht op arbeid en wet en regelgeving. Daarnaast ondersteun ik mensen o.a. bij een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA).

Naar boven