Annemarie de Vries

Manager Business Development Expertisecentrum

Annemarie de Vries

Terwijl de maatschappij steeds complexer wordt voor een groeiende groep mensen blijft MEE Gelderse Poort bouwen aan een ‘inclusieve samenleving’. In het Expertisecentrum werken zeer deskundige professionals die allemaal vanuit hun eigen specialisme hun bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opdracht. We werken nauw samen op het gebied van zorg en welzijn van burgers met een diversiteit aan opdrachtgevers in de keten waaronder gemeenten, scholen, zorgpartijen, welzijnspartijen, zorgverzekeraars, justitie en politie. Als Manager Business Development ben ik verantwoordelijk voor de groei en innovatie en de businesscases op het gebied van Opleidingen, Advies, Arbeid en Projecten.

Innovatie en verandervraagstukken houden mij al jaren bezig in diverse managementfuncties in Zorg en Welzijn. Ik werk met veel enthousiasme samen met dit team van experts. Ik zie veel kansen in het inzetten van technologie en data in combinatie met business intelligence vanuit diverse inzichten. Mijn droom is dat we op een dag in staat zijn om echt integraal samen te werken binnen Zorg en Welzijn en elkaars toegevoegde waarde optimaal inzetten voor cliënten en burgers en dat de verkokering van geld en systemen tot het verleden behoort.

Naar boven