Ervaringsbaby

Een ervaringsbaby is een nuttig hulpmiddel als onderdeel van een volledig traject om cliënten (LVB) met een kinderwens inzicht te geven

ervaringsbaby

Hoe ziet het dagelijkse leven met een baby eruit? Wat heeft mijn baby nodig en hoeveel hulp heb ik nodig als ik vader of moeder zou worden? Met een ervaringsbaby kan MEE Gelderse Poort cliënten met een lichte verstandelijke beperking met een kinderwens inzicht geven in het ouderschap. Ze ervaren wat het betekent om een kindje te verzorgen. En dat die zorg 24/7 doorgaat. De ervaringsbaby is een pop die een echte baby nabootst. De baby gaat bijvoorbeeld huilen als hij niet op tijd eten krijgt. Binnen in de pop zit een computertje dat alles bijhoudt. Dat meet bijvoorbeeld ook hoe de baby wordt vastgehouden.

Een ervaringsbaby is een nuttig hulpmiddel als onderdeel van een volledig traject om cliënten (LVB) met een kinderwens inzicht te geven. Naast de ervaringen met de ervaringsbaby en de gesprekken over de verzorgingsmomenten krijgen ze advies over het belang van het maken van goede, concrete afspraken. Wie van ons twee gaat er ’s nachts uit om de baby te voeden? Wie verschoont de luiers? Waar hebben we moeite mee en welke hulp hebben we nodig?

Professionals die in aanraking komen met een cliënt met LVB en een kinderwens, kunnen voor consultatie en training in het inzetten van de ervaringsbaby bij MEE Gelderse Poort terecht.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven